Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Norsk Varme med på utspill til Regjeringen om energi-effektivisering

Sammen med 34 andre norske bransje- og miljøorganisasjoner knyttet til bygg, arbeidsliv og miljø, arbeider Norsk Varme inn mot regjeringens ENØK-planer.


Norsk Varme har vært med på å oversende et brev til Regjeringen hvor vi støtter å intensivere arbeidet med en handlingsplan for energieffektivisering. LO og NHO har utfordret Regjeringen, og foreslått mer konkrete og ambisiøse mål. Vi har også spilt inn at Enovas mandat må endres slik at det gir rom for flere løsninger – ikke minst vedfyring i totalbildet. Energibruken i norske bygg var i fjor på 79 TWh. I brevet ønsker man at målet settes til 69 TWh i 2030.

Les brevet her: 230927 Innspill fra 35 organisasjoner til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering

Flere nyheter