Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Norsk Varme møtte Olje- og energidepartementet

Torsdag 30. mars var det høring om rapporten i Olje- og energidepartementet, og Norsk Varme deltok med gode innspill.


Norge har behov for betydelig mer energi i årene som kommer. Energikommisjonen la i januar fram rapporten med konklusjonen «mer av alt – raskere».

Flertallet i kommisjonen mener at Norge trenger minst 40 TWh økt energiproduksjon – og minst 20 TWh energisparing. 37 prosent av all energi i Norge går til oppvarming eller kjøling av bygg. Bioenergi er knapt nevnt i rapporten. I 2021 brukte Norge totalt nær 140 TWh, så det antatte behovet er stort. Vedfyring gir i dag ca. 5 TWh av energien som varmer opp norske hjem. Norsk Varme mener at potensialet er nær det dobbelte, hvis vi gjør riktige grep. Kommisjonen er også opptatt av en bedre forsyningssikkerhet.

Flere nyheter