Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Norsk Varme rydder i tilsyn

Stort trykk i markedet har avdekket behov for å tydeliggjøre hvem som fører tilsyn med hva.


Norsk Varme er i god dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) for å bedre informasjonen om hvilke krav som gjelder og hvilke forventninger bransjen kan ha når det gjelder tilsyn.

– Jevnt og trutt får vi spørsmål fra nye aktører om hvordan myndighetene agerer, og vi blir oftest svar skyldig. Å få kontroll på dette er en prioritert sak for Norsk Varme i høst, sier styreleder Brede Børud.

Flere nyheter