Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Nye merkekrav kan styrke ovnens posisjon

Nye krav til merking av produkter kan gjøre at vedovner vil stå sterkere i fremtiden. EU jobber nå med en omfattende merkeordning, som i tillegg til energimerking skal inneholde klassifisering som handler om sirkulærøkonomi.


I korte trekk dreier det seg om produktets holdbarhet, mulighet for ombruk, oppgradering, reparasjon, hvor mye av produktet som er materialgjenvunnet etc. Dette kom frem under et møte NVE arrangerte for alle som leverer produkter som leverer energi i en eller annen form.

– Det er jo et lyspunkt at bærekraftige produkter kommer til å bli enda mer verdsatt i fremtiden, sier Brede Børud, styreleder i Norsk Varme, som var en engasjert deltaker i møtet.

Kravene til bærekraft i produktutforming er også en del av en foreslått lov av Klima- og miljødepartementet som er til høring akkurat nå.

Flere nyheter