Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Økt fokus på partikkelfiltre

I tillegg til intens forskning på utslipp fra ildsteder er det nå pipenes tur. Et nytt toårig testprosjekt i Tyskland, vil teste partikkelfiltre over tid.


I enkelte storbyer i Europa hvor luftforurensingen generelt er høy er det nå ett krav om partikkelfilter på vedovner. Et partikkelfilter tar over 90-95 prosent av alle partikler, inkludert de minste partiklene som også er de mest helseskadelige.

Partikkelfiltre er ikke en erstatning for dagens rentbrennende ovner, men et tillegg til dagens ildsteder som bidrar til å gjøre dem enda mer miljøvennlige. Det finnes i dag gode løsninger for partikkelfiltre i stålpiper, men det jobbes også med løsninger for elementskorsteiner og for å senke filteret ned i skorsteinen. Enkelte ildsteder vil også komme med innebygde partikkelfiltre i fremtiden.

­– Målet er ingen skadelige utslipp fra vedfyring. Partikkelfiltre er spesielt egnet for de med astma eller allergi, steder hvor naboer er sjenerte av røyk eller der det er klager om sotpartikler, forklarer Steinar Vigdal, nestleder i styret i Norsk Varme.

Flere nyheter