Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

På tide å bytte ildsted

«Nå er det på tide å bytte ildsted» får vi ofte høre når sommeren nærmer seg. Men er det ikke alltid på tide å bytte ildsted?


Med den energisituasjonen vi har i Norge i dag er vi nødt til å se på energireserven som vokser og gror nær der vi bor. Gamle ovner sløser med energien. Over halvparten av energien i vedkubbene går rett ut til kråka når det er ovner fra før årtusenskiftet som brukes. Vi har bedt Regjeringen tenke gjennom om det er slik vi vil ha det. Skal vi sløse med energien eller skal vi gjøre som med elektrisiteten; få på plass solide subsidier, slik at den samlede energisløsingen går ned. I høst skal vi presse på for å få Regjeringen til å innse at nasjonal pant for ildsteder må innføres. I mellomtiden ønskes en riktig god sommer til alle.

Brede Børud, styreleder i Norsk Varme 

Flere nyheter