Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Påfallende lite forurensning fra vedfyring i Danmark

Danske myndigheter har regnet ut hvor luftforurensningen stammer fra. I 2020 falt forurensningen mye på grunn av lavere aktivitet i samfunnet under korona.


Hele 79 prosent av luftforurensingen i Danmark kom fra utlandet, mens bare 21 prosent kom fra danske kilder. Av dette var igjen 5,7 prosent av den samlede forurensingen fra alle former for forbrenning. Danmark er flatt og nærmere resten av Europa, men forholdet er likevel relevant for Norge. Men for Norge finnes det faktisk per nå ingen slik utregning som Danmark har.

Les mer her: DAPO-fakta-2023

Flere nyheter