Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Resultater fra SusWoodStoves presenteres for energi- og miljømyndighetene

Utslippene fra vedfyring er sterkt redusert de siste tiårene, takket være kontinuerlig forskning og teknologiutvikling på området. Det viser resultater fra det kompetansebyggende prosjektet SusWoodStoves.


15. februar er Miljødirektoratet, NVE, NILU, Oslo kommunes miljøetat, Statistisk Sentralbyrå, Feiermesternes Landsforening, Naturvernforbundet og flere andre invitert til møte med SINTEF i Oslo, hvor resultatene fra SusWoodStoves skal legges frem.

Her vil Dr. Øyvind Skreiberg legge fram de nye utslippstallene man er kommet fram til så langt i forskningsprosjektet. Målet er at disse tallene skal brukes i framtidig samfunnsplanlegging. I SusWoodStoves har vi sammenlignet utslippsfaktorene som i dag benyttes for moderne vedovner i det norske nasjonale utslippsregnskapet, med tre moderne vedovner. Da fant vi at de tre moderne vedovnene i gjennomsnitt har:

  • 52 prosent lavere utslipp for de minste (og farligste) partiklene (PM2,5)
  • 72 prosent lavere utslipp for CO (karbonmonoksid)
  • 76 prosent lavere utslipp for CH4 (metan)
  • 77 prosent lavere utslipp for andre relativt lette gasser (NMVOC)
  • 70 prosent lavere utslipp for de tyngste gasskomponentene som kondenserer ut som væskepartikler i atmosfæren

Flere nyheter