Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Så galt det kan bli i Europa

EU-parlamentet har nettopp vedtatt at trevirke ikke skal regnes som en fornybar energikilde. Kilder vil ha det til at det er en liten, men sterk gruppe tyske miljøaktivister som har lykkes med dette vedtaket.


Det foreligger også forslag om at vedfyring skal få energikarakteren F til G i energimerking. Vi er medlemmer i den europeiske bransjeorganisasjonen CEFACD, og den har protestert mot det hele, men til ingen nytte. Norsk Varme vil kontakte norske myndigheter og politikere for å forsøke og hindre at denne holdningen skal tre inn i Norge også.

Flere nyheter