Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

SINTEF-prosjektet SusWoodStoves er godt i gang

De norske produsentene, sammen med alle medlemmer i Norsk Varme er bidragsytere sammen med Forskningsrådet om å finne fram til neste generasjons lavutslippsovner. Prosjektet drives av SINTEF. I begynnelsen av juni var alle deltakere samlet for å gå gjennom status for prosjektet.


To ovner ble også testet. De reviderte utslippsfaktorene ble gjennomgått og de vil trolig bli vedtatt av Miljødirektoratet i nær fremtid. Målet er å få til et skille mellom «gamle nye» ovner og «nye, nye» ovner.

SusWoodStoves skal altså utvikle enda mer bærekraftige vedovner. Prosjektet er bygget på at det ved å kombinere varmeproduksjon, -lagring og -distribusjon på en optimal måte i vedovner, vil være mulig å oppnå en vesentlig mer stabil varmeavgivelse og -fordeling, med lavere varmeeffekt. Dette muliggjør forbedring av vedovner med hensyn til utslipp og energieffektivitet, samt forbrenningsstabilitet og optimal rom- og bygningsintegrasjon.

Flere nyheter

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no