Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Stinn brakke i møte med norsk miljøforvaltning

Norsk Varme samlet denne måneden norske aktører innen miljøforvaltning – og det var stinn brakke da både SINTEF og THEMA la fram sine rapporter.


De norske produsentene og Norsk Varme har med god hjelp av Forskningsrådet finansiert SusWoodStoves-prosjektet som har til hensikt å kartlegge hva de reelle utslippene fra dagens moderne ovner er, og å komme fram til en enda mer optimal fyringsteknologi. Dr. Øyvind Skreiberg fra SINTEF presenterte funnene – som viser at det norske miljøregnskapet må oppdateres. Dagens ovner slipper grovt sett ut halvparten så mye som de tallene myndighetene i dag bruker. Til stede i møtet var både Miljødirektoratet, NILU (Norsk Institutt for luftforskning), NVE, Nibio, Naturvernforbundet, SSB m.fl. I samme møte presenterte også Mari Nyhaug fra THEMA Consulting undersøkelsen som er gjort om potensiell frigjøring av kapasitet i strømnettet ved bruk av vedfyring. Norsk Varme vil følge opp at de relevante offentlige institusjonene tar tak i den nye informasjonen, og vi vil også arbeide for at funnene blir tatt inn i samfunnsplanleggingen.

Resultater fra SusWoodStoves prosjektet

Flere nyheter