Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Vedfyring livsviktig som beredskapstiltak

Norsk Varme sendte i februar ut en pressemelding om at Norge er avhengig av vedfyring på kalde dager og hvordan vedfyring er livsviktig som beredskapstiltak.


Med i saken fikk vi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som bekreftet at vedfyring er livsviktig i scenarioer hvor vi mister strømmen over flere dager. Vedfyring er med andre ord den viktigste alternative oppvarmingsmetoden vi har.

Saken ble godt tatt imot i media, og har til nå resultert i saker i Teknisk Ukeblad, Energi Aktuelt, Fremover, Radio Nordkapp, Nynorsk Pressekontor, Hallingdølen, Byggmesteren, Pengenytt og Nationen.

Se faksimile Norsk Varme – Pressemelding februar 2023.

Flere nyheter