Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Vedfyring mye bedre enn sitt rykte

Norsk Varme, Jøtul, Nordpeis og Norsk Kleber deltar alle i SINTEF sitt forskningsprosjekt SUSWOOD, sammen med Forskningsrådet.


Prosjektet har som mål å finne fram til en enda bedre brennteknologi for vedfyring, samtidig som prosjektet dokumenterer hvilke utslipp det faktisk er fra vedfyring. Funnene er meget gode. Ved test av tre norske ovner fant man ut at utslippene er mye lavere enn det myndighetene bruker i sine beregninger:

52 prosent lavere utslipp for de minste (og farligste) partiklene (PM2,5)

72 prosent lavere utslipp for CO (karbonmonoksid)

76 prosent lavere utslipp for CH4 (metan)

Norsk Varme og SINTEF vil nå sørge for at myndighetene blir kjent med dette, til det beste for vedfyringens anseelse. Mer kan leses her: https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/bioenergi/utslipp-fra-vedfyring-forskning-og-utvikling-gir-stadig-lavere-utslipp/

Flere nyheter