Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Lave strømpriser i mai

Mai har vært en måned med behagelige strømpriser, og ved flere tidspunkter har norske forbrukere kunnet benytte seg av «gratis strøm». Ifølge Europower Energi har strømprisene i mai vært jevnt over lavere enn i det forrige «normalåret» i markedet, 2019.


Det har vært svært lave priser i spotmarkedet i Midt-Norge og Nord-Norge, og i gjennomsnitt har spotprisen vært på drøyt 5 øre/kWh i disse to prisområdene, viser tall fra Nord Pool. Det er likevel store prisforskjeller innad i landet, med høyest strømpriser i prisområde NO2 (Sunnhordland til Buskerud).

Statistikk viser at strømprisen holdt en flat utvikling gjennom vinteren, der prisene ifølge SSB gikk opp med 0,1 prosent fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Det er 4,4 prosent lavere enn samme periode i fjor. Når man trekker fra strømstøtten, endte den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene på 137,5 øre per kilowattime. Uten strømstøtte ville snittet ligget på 148,6 øre kilowattimen.

Norsk Varme publiserer ukentlig en oversikt over gjennomsnittsprisen på strøm for norske husholdninger, som du kan finne her:  https://norskvarme.org/husholdningspris-strom/

Flere nyheter