Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Norsk Varme med oversikt over husholdningspriser for strøm

Etter bestilling og ønske fra Styret om at Norsk Varme får på plass en egen oversikt over strømpriser som Norsk Varmes medlemmer og samarbeidspartnere kan se og referere til ved behov, er dette nå på plass.


Siden heter «Husholdningspriser for strøm» og oppdateres hver tirsdag med den gjennomsnittlige el-prisen til husholdninger på Østlandet inkl. mva. Oversikten presenteres av EnergiAktuelt som kartlegger denne periodens strømpriser i prisområde NO1. Målet er å gi Norsk Varmes medlemmer en troverdig oversikt over den gjennomsnittlige strømprisen og nettleiekostnaden for Østlandet, slik at det blir lettere å sammenlikne strøm med andre alternative oppvarmingskilder, som vedfyring. Medlemmene oppfordres til å bruke siden og henvise videre til denne.

Oversikten finnes på https://norskvarme.org/husholdningspris-strom/.

Flere nyheter