Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Norsk Varme vs EU

Det er fortsatt forvirring rundt EUs holdning til ved og trevirke og om det skal klassifiseres som fossilt brennstoff.


Etter det Norsk Varme foreløpig har grunn til å tro gjelder de eventuelle nye EU-reglene langt større fyringsanlegg enn små vedovner, men foreningen arbeider iherdig for at myndighetene må følge med. Norsk Varme har også skrevet en kronikk om temaet, som skal deles med media for å vekke oppmerksomhet og engasjement rundt saken. Du kan lese kronikken her:

NORSK VARME innlegg EU-direktiv

Flere nyheter